Mieszkania Integracyjne

Mieszkania  integracyjne są  alternatywnym  rozwiązaniem problemu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym (w stosunku do DPS-u),  formą  środowiskowej  pomocy, głównie  dla  rodzin  nie  będących  w  stanie  zapewnić dzieciom potrzeb socjalnych, ani też

OWR

Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Od wielu lat Koło PSONI starało się rozwijać różnorodne formy wspierania rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Na miarę swoich możliwości prowadziło poradnictwo, rozpowszechniało