Sponsorzy, darczyńcy od 2021r. do 2024r.

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
  • Powiat Głogowski – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
  • Gmina Miejska Głogów –  dofinansowanie programów  (Mieszkania Integracyjne (Chronione), Ośrodek Wsparcia Rodzin…, Dni Godności),
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin..,”
  • Powiat Głogowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dofinansowanie imprez integracyjnych,
  • Europejski Fundusz Społeczny – dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną(Centrum DZWONI)”,
  • Fundusz Solidarnościowy- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – dofinansowanie projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,
  • FM Logistic– przekazanie paczek ze słodkościami i materiałów do terapii,
  • Życzliwi darczyńcy 1,5% podatku.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom Zarząd PSONI Koła w Głogowie serdecznie dziękuje.

 

Dodaj komentarz