Sponsorzy, darczyńcy w 2019r. i 2020r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Powiat Głogowski – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Gmina Miejska Głogów –  dofinansowanie programów  (Mieszkania Chronione, Ośrodek Wsparcia Rodzin… Dni Godności)
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin..,”
 • Powiat Głogowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Europejski Fundusz Społeczny – dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną(Centrum DZWONI)”,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy Hucie Miedzi „Głogów”
 • E- Towers, Famaba
 • Życzliwi darczyńcy 1% podatku,

Wszystkim sponsorom i darczyńcom Zarząd PSONI Koła w Głogowie serdecznie dziękuje.

 

Sponsorzy, darczyńcy w 2017r i 2018r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Powiat Głogowski – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Gmina Miejska Głogów –  dofinansowanie programów  (Mieszkania Chronione, Ośrodek Wsparcia Rodzin… Dni Godności)
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin..,”
 • Powiat Głogowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Europejski Fundusz Społeczny – dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną(Centrum DZWONI)”,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego– dofinansowanie projektu „ Warsztaty fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i prezentacja ich prac podczas wystawy fotografii”,
 • Tesco – program „Decydujesz pomagamy”.
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy Hucie Miedzi „Głogów”
 • E- Towers, Famaba
 • Życzliwi darczyńcy 1% podatku,

Wszystkim sponsorom i darczyńcom Zarząd PSONI Koła w Głogowie serdecznie dziękuje.

 

 

Sponsorzy, darczyńcy w 2015r. i 2016r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Powiat Głogowski – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Europejski Fundusz Społeczny – dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną(Centrum DZWONI)”,
 • Gmina Miejska Głogów – przekazanie mieszkań, dofinansowanie programów  (Mieszkania Chronione, Ośrodek Wsparcia Rodzin… Dni Godności)
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin..,”
 • Powiat Głogowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego– dofinansowanie projektu  „Zajęcia prozdrowotne i profilaktyka zdrowego stylu życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • Bank Zachodni WBK- wsparcie finansowe i pomoc w urządzaniu mieszkań,
 • Życzliwi darczyńcy 1% podatku,
 • Wszystkim sponsorom i darczyńcom Zarząd PSOUU Koła w Głogowie serdecznie dziękuje.

 

 

Sponsorzy, darczyńcy w 2014r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Powiat Głogowski – dofinansowanie działalności WTZ „Arka”,
 • Europejski Fundusz Społeczny – dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną(Centrum DZWONI)”,
 • Gmina Miejska Głogów – przekazanie mieszkań, dofinansowanie programów  (Mieszkania Chronione, Ośrodek Wsparcia Rodzin… Dni Godności)
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- dofinansowanie projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”
 • Powiat Głogowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dofinansowanie imprez integracyjnych
 • Bank Zachodni WBK- wsparcie finansowe i pomoc w urządzaniu mieszkań,
 • Firmy głogowskieFHU Artur Kulik, Farby Polska DIM Dudek sp.j., Bricomarche, Nedpol– nieodpłatne przekazanie farb i materiałów wykończeniowych
 • Życzliwi darczyńcy 1% podatku,

Wszystkim sponsorom i darczyńcom Zarząd PSOUU Koła w Głogowie serdecznie dziękuje.

 

Sponsorzy, darczyńcy w 2013r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności WTZ „Arka” (90% kosztów),
 • Powiat Głogowski – dofinansowanie działalności WTZ „Arka” (10% kosztów),
 • Europejski Fundusz Społeczny – dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną(Centrum DZWONI)”,
 • Gmina Miejska Głogów – dofinansowanie programów i placówek PSOUU (Mieszkania Chronione, Ośrodek Wsparcia Rodzin.., Dni Godności)
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dofinansowanie imprez integracyjnych,
 • Życzliwi darczyńcy 1% podatku,
 • Nadleśnictwo Głogów,
 • Osoby i instytucje z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom Zarząd PSOUU Koła w Głogowie serdecznie dziękuje.

Dodaj komentarz