Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka”

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” PSONI Koła w Głogowie powołane zostały w lutym 1995r. Funkcjonują w budynku użyczonym na ten cel przez Urząd Miasta. Z rozwoju społecznego i terapii zajęciowej korzysta 61 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnikami WTZ „Arka” jest 61 osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz o różnych stopniach niepełnosprawności wraz z towarzyszącymi schorzeniami sprzężonymi.

Celem warsztatów jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania terapeutyczne w kilku pracowniach ukierunkowane są na szeroko rozumianą twórczość artystyczną, czyli arteterapię, w kilku innych na nabywanie umiejętności zawodowych. Terapia stanowi wielofunkcyjne oddziaływanie edukacyjne i psycho-terapeutyczne, wykorzystuje tkwiące w uczestnikach możliwości rozwojowe, poprawia komunikację interpersonalną, poczucie własnej wartości, stymuluje, rozwija i rozbudza zainteresowania.

Dyrektorem placówki jest pani Anna Wójcik


Poprzez udział w terapii zajęciowej uczestnicy WTZ „Arka” rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, zaspakajają potrzebę twórczości, uwrażliwiają się na piękno, żyją w poczuciu własnej wartości i pełnej akceptacji.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach:

gospodarstwa domowegoMartyna Pyziak

 

 

 

 

 

 

terapii życia – Anna Janeczko

ogrodniczej Artur Baczyński

ceramicznejMałgorzata Gierusz

teatralno – muzycznej Marlena Mandziuk

 

 

 

 

 

krawieckiejSylwia Stępień

 

stolarskiejMichał Bożko

 

 

 

 

 

ślusarskiejRoman Królak

tkackiejBogusława Fal

 

 

 

 

plastycznej Szarlej Kamalska

poligraficznej – Anna Pelc

 

 

 

 

 

 

Prowadzone są również zajęcia:

z psychologiemPaulina Bednarska

z doradcą zawodowym – Wioletta Cwajna – Kwaśnik

rehabilitacyjneJagoda Burka

 

 

 

 

 

prozdrowotne i uspołeczniająceBogusława Stawarz

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w WTZ „Arka” zatrudniony jest również:
konserwator –  Jerzy Pilecki