Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka”

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” PSONI Koła w Głogowie powołane zostały w lutym 1995r. Funkcjonują w budynku użyczonym na ten cel przez Urząd Miasta. Z rozwoju społecznego i terapii zajęciowej korzysta 61 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnikami WTZ „Arka” jest 61 osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz o różnych stopniach niepełnosprawności wraz z towarzyszącymi schorzeniami sprzężonymi.

Celem warsztatów jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania terapeutyczne w kilku pracowniach ukierunkowane są na szeroko rozumianą twórczość artystyczną, czyli arteterapię, w kilku innych na nabywanie umiejętności zawodowych. Terapia stanowi wielofunkcyjne oddziaływanie edukacyjne i psycho-terapeutyczne, wykorzystuje tkwiące w uczestnikach możliwości rozwojowe, poprawia komunikację interpersonalną, poczucie własnej wartości, stymuluje, rozwija i rozbudza zainteresowania.

Dyrektorem placówki jest pani Anna Bożko

Anna Bożko

Poprzez udział w terapii zajęciowej uczestnicy WTZ „Arka” rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, zaspakajają potrzebę twórczości, uwrażliwiają się na piękno, żyją w poczuciu własnej wartości i pełnej akceptacji. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach:

gospodarstwa domowegoBarbara Nasidrowa

terapii życia – Anna Janeczko

ogrodniczej Artur Baczyński

ceramicznejMałgorzata Gierusz

teatralnej Marlena Mandziuk
Marlena Mandziuk

krawieckiejSylwia Stępień
Sylwia Stępień

 

 

 

stolarskiejMichał Bożko
Michał Bożko

 

 

 

 

 


ślusarskiej
Roman Królak
Roman Królak

 

 

 

 

 

tkackiejBogusława Fal
Bogusława Fal

 

 

 

 

plastycznej Szarlej Kamalska
Szarlej Kamalska

 

 

 

 

poligraficznej – Anna Pelc

 

Prowadzone są również zajęcia:

z psychologiemPaulina Bednarska

z doradcą zawodowym – Wioletta Cwajna – Kwaśnik

rehabilitacyjneJagoda Burka

prozdrowotne i uspołeczniająceBogusława Stawarz
Bogusława Stawarz

 

 

 

 

 

 

Ponadto w WTZ „Arka” zatrudniony jest również:
konserwator –  Jerzy Pilecki


Arka (3).JPG

Arka (7).JPG

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności Polityka prywatności