Mieszkania Integracyjne/Chronione

Mieszkania uruchomiono w 2004r. w budynku Gminy Miejskiej Głogów przy ul. Rudnowskiej 54a. Przez 10 lat funkcjonowały jako grupowe.
Obejmowały dwa połączone mieszkania (4 pokoje, 2 aneksy kuchenne i dwie łazienki) ze wspólnym salonem.
Mieszkańcy przy wsparciu asystentów wdrażani byli do samodzielnego życia, trenowali czynności gospodarcze, zasady higieny i czystości, gospodarowania pieniędzmi, uspołeczniania, obowiązkowości w zajęciach itp. Wspólnie gospodarowali, w salonie organizowali spotkania, święta.
Mieszkańcy zmieniali się, trzy osoby usamodzielniły się na tyle, iż mogły zamieszkać samodzielnie.

Od 2014r. pomieszczenia „chronione” PSONI przejęło na prowadzenie projektu mieszkań treningowych, a na potrzeby mieszkań integracyjnych pozyskano z gminy cztery indywidualne mieszkanka ulokowane w tym samym budynku, z których każde obejmuje pokój, kuchenkę (lub aneks) i łazienkę.
Aktualnie korzysta z nich 5-ciu mieszkańców. Codziennie  trzech panów uczestniczy w zajęciach WTZ „Arka”, dwóch pracuje na otwartym rynku.
Corocznie mieszkańcy uczestniczą w letnim turnusie rehabilitacyjnym nad morzem.

PSONI uznaje, że wieloletnie wsparcie asystentów, nauka różnorodnych umiejętności dała ogromne efekty i właściwie panowie, mimo swoich ograniczeń w zakresie czytania, pisania, znajomości pieniądza, dobrze funkcjonują w środowisku, nabyli wiele umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, drobnych prac remontowych, dbałości o mieszkania, teren rekreacyjny itp. Wspierani są obecnie przez asystenta w takim zakresie, jak jest to konieczne,
otrzymują wsparcie przy rozwiązywaniu różnych spraw, ograniczaniu złych nawyków, wzmacnianiu pozytywnych zachowań czy niwelowaniu konfliktów.
Integrują się też z osobami korzystającymi z projektu treningu mieszkaniowego realizowanego w mieszkaniach obok.

Mieszkania  są  alternatywnym  rozwiązaniem zapewniającym wsparcie osobom z niepełnosprawnością (w stosunku do DPS-u), formą  środowiskowej  pomocy, głównie  dla  rodzin  nie  będących  w  stanie  zapewnić dorosłym dzieciom potrzeb socjalnych, ani też z różnych przyczyn nie mogących pełnić roli opiekuńczej
i wspierającej. Dają one szansę na niezależne, samodzielne na miarę ich możliwości życie i nabywanie umiejętności społecznych.

 

Od kilku lat program usamodzielniania w mieszkaniach chronionych funkcjonuje dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Głogów pozyskanemu  w ramach  konkursu  ofert i zawartej wieloletniej umowy.