Centrum Dzwoni

Centrum Dzwoni

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie realizuje projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CENTRUM DZWONI” . Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01
Mieszkania Treningowe

Mieszkania Treningowe

Od 1.04.2019r. do 31.03.2022. PSONI Koło w Głogowie realizuje projekt : „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności” Koordynatorem projektu jest Anna Wójcik. Projekt umożliwi zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej osób z