Centrum Dzwoni

Centrum Dzwoni

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie realizuje projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CENTRUM DZWONI” . Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01

Mieszkania Treningowe

II okres realizacji projektu pn. „ TRENING MIESZKALNICTWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI”  DOFINANSOWANIE w okresie od 01.04.2023r do 31.03.2024r: 630.800,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 696.800,00 zł W II okresie realizacji projektu uczestniczy