OWR

 

OŚRODEK WSPARCIA RODZIN i OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR)

Powołany został przez Zarząd Stowarzyszenia 17 września 2003r.

Funkcjonuje w siedzibie PSONI, najczęściej w środy po południu.

Prowadzi różnorodne działania samopomocowe wspierające osoby z niepełnosprawnością

i ich rodziny, mające wpływ na ich uaktywnienie i zintegrowanie.

Dzięki cyklicznym spotkaniom, szkoleniom, doradztwu, poradnictwu oraz warsztatom

terapeutycznym i zajęciom rekreacyjnym prowadzonym przez terapeutów,

osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny mogą mieć poczucie wspólnoty, uzyskiwać pomoc

i wsparcie, czy dzielić się własnymi doświadczeniami wychowawczymi.

W ramach OWR organizowane są okolicznościowe imprezy typu:

  • Dzień Rodziny
  • Jajeczko świąteczne
  • Pikniki
  • Zabawy
  • wycieczki turystyczne
  • turnusy rehabilitacyjne

Z ośrodka korzystać mogą wszystkie chętne rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu.

Działalność OWR wspierana jest od kilku lat przez Gminę Miejską Głogów.