• Warsztaty komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – korzystanie z narzędzi dostępnych w internecie.

Projekt realizowano w okresie od marca do czerwca 2024r. dzięki dofinansowaniu Gminy Miejskiej Głogów.

Celem było zaktywizowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie ich zainteresowań w zakresie organizowania
w sposób czynny czasu wolnego, poznanie i poszerzenie wiedzy w zakresie dodatkowych możliwości korzystania z narzędzi w Internecie,
jak portale społecznościowe, komunikatory, tworzenie grup na komunikatorach, przeglądanie zasobów Internetu, korzystanie ze stron z filmami, muzyką itp.
Do przeprowadzenia warsztatów wymagany był zakup Notebooków, tabletów oraz różnorodnych akcesoriów komputerowych
w kwocie 10.060,- zł.
Z projektu skorzystało 20 osób i aktualnie warsztaty i zajęcia są kontynuowane.

 

 • Warsztaty aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – ozdabianie przedmiotów użytkowych metodą termosublimacji

Projekt realizowano w okresie od kwietnia do lipca 2023r. dzięki dofinansowaniu środków z  Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 10.000,- zł.
Celem było wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zwiększenia ich aktywności, rozwoju zainteresowań, rozszerzenie wiedzy oraz poznanie różnorodnych sposobów tworzenia wyrobów użytkowych, np. w formie ozdabiania ich metodą termosublimacji.
Tą formą technologii  ozdabiano m.in. kubki, koszulki.

W ramach projektu do przeprowadzenia warsztatów konieczny był zakup n/w sprzętu i materiałów pomocniczych, które wykorzystywane
są w kolejnych zajęciach:

– drukarki do sublimacji,

– urządzeń do termosublimacji (prasy do kubków i prasy do powierzchni płaskich),

– materiałów do prowadzenia zajęć ( papieru, kubków, koszulek oraz innych przedmiotów tekstylnych).

Dzięki warsztatom grupa uczestników projektu rozszerzyła wiedzę w zakresie różnorodności zajęć terapeutycznych, zwiększono poczucie
ich własnej wartości, zaradności osobistej, aktywniejszego udziału w życiu społecznym.

 

 

 • Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z problemami w porozumiewaniu się
  i ich rodzin z terenu miasta Głogowa

Projekt realizowany był w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku dzięki pozyskanym środkom z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.Celem projektu było zastosowanie metod alternatywnej komunikacji dla osób mających trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy.
Dla każdego uczestnika projektu skonstruowano Indywidualny Plan Terapeutyczny obejmujący diagnozę funkcjonalną, określenie systemu motywacji, profilu i diagnozy umiejętności komunikacyjnych.Do realizacji projektu niezbędne było zastosowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych, jak:

Piktogramy – system graficzny (symbole z zestawem haseł, pojęć), dzięki któremu niemówiące osoby mogą wyrażać swoje potrzeby, wolę, sprzeciw.

Boardmaker – program wspierający komunikację alternatywną, do tworzenia tablic komunikacyjnych, kart pracy, planów dnia itp., wspomagających umiejętność posługiwania się symbolami.

MÓWik PRO z tabletem – oprogramowanie z syntezą mowy Ivona (głos męski), przeznaczony do komunikacji alternatywnej
i wspomagającej.

Listen to me –przenośny komunikator umożliwiający nagranie dwunastu komunikatów. Pod każdym przyciskiem można umieścić symbol.

Big Switch Twist – specjalistyczne przyciski, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką lub klawiszy.
Dzięki nim korzystające osoby mogą obsługiwać oprogramowanie edukacyjne, wspomagające komunikację, przełączać slajdy, włączać muzykę, filmy i wiele więcej.

Bigmack – komunikator z dużą powierzchnią aktywacji do nagrywania i odtwarzania wiadomości.

Big step by step z poziomami – komunikator do nagrywania komunikatów na trzech poziomach, odtwarzanych później sekwencyjnie,
po każdorazowym naciśnięciu przycisku.

Fun Paint  – program do kolorowania, nagradzany jest animacją i dźwiękiem, co zwiększa zainteresowanie użytkownika i motywuje
do dalszej pracy.

Drukarka i laminator oraz artykuły papiernicze.

Z projektu skorzystało 20 osób. Sprzęt i pomoce do alternatywnej komunikacji są używane w sposób ciągły w ramach zajęć terapeutycznych.

 

 

 • Warsztaty fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i prezentacja ich prac podczas wystawy fotografii

Projekt realizowany był w okresie od września do grudnia 2017r. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu było promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, poprawa jakości ich życia, ich samooceny oraz prezentacja ich możliwości twórczych.

Realizacja projektu obejmowała:

 • warsztaty fotograficzne i szkolenia z terapeutami w zakresie nabycia wiedzy teoretycznej i praktycznej na różne tematy związane
  z fotografią, głównie z obsługą aparatu fotograficznego i wykorzystania wielu jego funkcji;
 • sesje zdjęciowe studyjne i w plenerze o różnej tematyce (np. portret, martwa natura, pejzaż, makro, ruch, architektura );
 • sesje zdjęciowe w siedzibie Stowarzyszenia oraz w różnych miejscach Głogowa i okolicy (park, fosa, osiedla, Stare Miasto);
 • obróbkę wykonanych zdjęć w programie graficznym w miarę możliwości uczestników projektu;
 • wystawę prac uczestników projektu promująca ich aktywność w różnych dziedzinach życia z oprawionych zdjęć wykonanych w czasie trwania warsztatów. Wystawa została wyeksponowana w siedzibie Stowarzyszenia. W czasie jej trwania osoby z niepełnosprawnością intelektualną opowiadali o swojej fotograficznej twórczości, pokazując tym samym swoje możliwości twórcze;
 • promocję projektu wśród członków Stowarzyszenia i ich rodzin, informacje z realizacji i źródła dofinansowania pojawiały się na stronie internetowej i portalu społecznościowym Stowarzyszenia, wydrukowano ulotki i plakaty;
 • zakup potrzebnych materiałów.

Koszt projektu: 11.535 zł, w tym dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego 10.000,- zł.

 

 

 • Zajęcia prozdrowotne i profilaktyka zdrowego stylu życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Projekt realizowany był w okresie od 03.10.2016r. do 31.12.2016r. na podstawie umowy PSONI z Województwem Dolnośląskim
o dofinansowanie w kwocie 20.000,- zł.

Program obejmował:

 • prowadzenie działań aktywizujących fizycznie – odbyły się m.in.: zajęcia Zumby, Aqua aerobic, spacery z kijkami nordic walking,
  aerobik z ciężarkami  i stepami, skoki na skakance, ćwiczenia na matach, siłownia;
 • prowadzenie działań edukacyjnych: integracyjne warsztaty kulinarne,  warsztaty kulinarne z kucharzem, spotkania grupowe z dietetykiem,  szkolenia, pogadanki z terapeutami,  psychodietetykiem;
 • prowadzenie działań aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego –  korzystanie z obiektów użyteczności publicznej (kręgielnia, kino, restauracja) z uwzględnieniem zdrowych posiłków;
 • działania promocyjne – przez zamieszczanie informacji i zdjęć z realizacji projektu na stronie internetowej stowarzyszenia, portalu społecznościowym, tablicy informacyjnej, informowanie beneficjentów projektu oraz ich rodziny o źródle dofinansowania oraz umieszczanie informacji na wszystkich materiałach dotyczących projektu.Z projektu skorzystało 31 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Koszt projektu  23.745 zł, w tym dofinansowanie 20.000,- zł.