Początek roku w Mieszkaniach Treningowych

Proces nauki samodzielności i zaradności osobistej u osób z niepełnosprawnością intelektualną  musi dotyczyć wielu sfer życia i odbywać się w sposób wielopłaszczyznowy. Jest to proces długotrwały i polega na wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do sytuacji codziennej i danie jej możliwości zareagowania z pomocą asystenta na tą sytuację.

Beneficjentki projektu

„Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”,

które aktualnie realizują naukę usamodzielniania uczą się prowadzić gospodarstwo domowe, przygotowywać proste potrawy, desery, dbać o czystość w mieszkaniu, o higienę osobistą, dobór stroju do pogody i okazji, dokonywać zakupy, oraz planować i organizować sobie w sposób aktywny czas wolny.

 

mtr- styczeń 2015 (28).JPG
mtr- styczeń 2015 (22).JPG
mtr- styczeń 2015 (22).JPG
mtr- styczeń 2015 (22).JPG
mtr- styczeń 2015 (29).JPG
mtr- styczeń 2015 (5).JPG
mtr- styczeń 2015 (7).JPG
mtr- styczeń 2015 (9).JPG
mtr- styczeń 2015 (12).JPG
mtr- styczeń 2015 (14).JPG
mtr- styczeń 2015 (17).JPG
mtr- styczeń 2015 (20).JPG
mtr- styczeń 2015 (42).JPG
mtr- styczeń 2015 (43).JPG
mtr- styczeń 2015 (47).JPG
mtr- styczeń 2015 (50).JPG
mtr- styczeń 2015 (26).JPG
mtr- styczeń 2015 (25).JPG
mtr- styczeń 2015 (28).JPG
mtr- styczeń 2015 (22).JPG
mtr- styczeń 2015 (22).JPG
mtr- styczeń 2015 (22).JPG
mtr- styczeń 2015 (29).JPG
mtr- styczeń 2015 (5).JPG
mtr- styczeń 2015 (7).JPG
mtr- styczeń 2015 (9).JPG
mtr- styczeń 2015 (12).JPG
mtr- styczeń 2015 (14).JPG