Początek roku w Mieszkaniach Treningowych

Początek roku w Mieszkaniach Treningowych

Proces nauki samodzielności i zaradności osobistej u osób z niepełnosprawnością intelektualną  musi dotyczyć wielu sfer życia i odbywać się w sposób wielopłaszczyznowy. Jest to proces długotrwały i polega na wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do sytuacji codziennej i danie jej możliwości zareagowania z pomocą asystenta na tą sytuację.

Beneficjentki projektu

„Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”,

które aktualnie realizują naukę usamodzielniania uczą się prowadzić gospodarstwo domowe, przygotowywać proste potrawy, desery, dbać o czystość w mieszkaniu, o higienę osobistą, dobór stroju do pogody i okazji, dokonywać zakupy, oraz planować i organizować sobie w sposób aktywny czas wolny.

 

Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.