Wicestarosta z wizytą w mieszkaniach chronionych

Wicestarosta z wizytą w mieszkaniach chronionych

19 stycznia b.r. Wicestarosta Wojciech Borecki odwiedził mieszkania chronione prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie.
W budynku przy ulicy Rudnowskiej 54a aktualnie PSOUU Koło w Głogowie prowadzi mieszkania chronione dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną i projekt „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności” dofinansowany ze środków w PFRON, z których to treningów dwumiesięcznych jednorazowo korzysta 6 osób. W 2014 roku skorzystało
z projektu 36 osób. Mieszkańcy korzystają z procesu usamodzielniania przy wsparciu asystentów personalnych. Prowadzonych jest szereg różnorodnych zajęć i treningów uczących, usprawniających wykonywanie czynności we wszystkich obszarach życia, rozwijających umiejętności społeczne i zawodowe oraz zachowania mieszkańców niezbędne w codziennym życiu.

Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.