Realizacja nowego projektu przez PSOUU

Realizacja nowego projektu przez PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie

realizuje projekt pn. „OŚRODEK WSPARCIA RODZIN I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR)” dofinansowany ze środków PFRON. Koordynatorem projektu jest Magdalena Agaciak

Projekt trwa od stycznia 2015 do 31 03.2017r, skierowany jest do 40 osób z niepełnosprawnością w tym dzieci i młodzieży z terenu powiatu głogowskiego i polkowickiego. Projekt ten możliwi uczestnikom nabycie nowych umiejętności i przygotuje do niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach projektu zaplanowane zostały 2 etapy rekrutacji na początku każdego okresu finansowania. Podczas I etapu zrekrutowanych zostanie 25 osób, spełniających kryteria formalne i projektowe. Każdy zrekrutowany uczestnik weźmie udział w kompleksowej diagnozie na podstawie której opracowane zostanie IPD ze wskazaniem form wsparcia w których będzie uczestniczył beneficjent.

Zatem Indywidualny Plan Działania da uczestnikowi szanse skorzystania z:

– terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej; 

– terapii zajęciowej;

– terapii logopedycznej;

– treningu umiejętności społecznych (TUS);

– muzykoterapii indywidualnej i grupowej;

– biofeedback’u.

 

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne!

Rekrutacja trwa, wiec zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie….

Uwierz w swoje możliwości i skontaktuj się z nami!

Informacja o projekcie jest dostępna:

a) na stronie internetowej projektu: www.owrglogow.wix.com/psouu

b) pod nr 502675536

c) w biurze projektu poniedziałek- środa – czwartek od 8:00-12:00 UL. NORWIDA 3 GŁOGÓW