Jubileusz 40-lecia PSONI oraz 25-lecie WTZ ‘’Arka”

Jubileusz 40-lecia PSONI oraz 25-lecie WTZ ‘’Arka”

W środę 15-stego września na terenie przy Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyły się obchody DGONI wraz z Jubileuszem 40-lecia PSONI oraz 25-lecia WTZ ‘’Arka”. Obchody rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w Kościele pw. NMP oraz przemarszem do WTZ, gdzie odbył się piknik.
Uroczysta część oficjalna dostarczyła wielu wzruszeń. Zarząd Powiatu Głogowskiego z okazji Jubileuszu przyznał PSONI statuetkę “SERCE POWIATU”. Pani Aniela Lechwar, Gażyna Prusisz oraz Przewodnicząca Zarządu Jadwiga Paliga otrzymały Herby Powiatu, zaś kadra tj Anna Wójcik, Sylwia Stępień, Bogusława Stawarz, Roman Królak i Michał Bożko w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną otrzymali medal ”Fideliter et Constanter” “Wiernie i Wytrwale”.
Nie zabrakło oczywiście występów artystycznych, warsztatów z rękodzieła, słodkiego poczęstunku oraz wystawy zdjęć z historii PSONI I kiermaszu wyrobów uczestników WTZ.
W pikniku wzięli udział: członkowie PSONI wraz ze swoimi rodzinami, kadra placówek, Zarząd PSONI. Licznie dopisali również przedstawiciele władz lokalnych. Gościliśmy Prezydenta Miasta- Rafaela Rokaszewicza wraz z Wiceprezydentem – Wojciechem Boreckim oraz Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych- Martyną Rybką, Starostę Powiatu Głogowskiego – Jarosława Dudkowiaka, Wicestarostę Głogowskiego -Jeremiego Hołownię i Członka Zarządu Powiatu – Bartosza Ławrowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocny Rodzinie – Krystynę Piasecką – Olejniczak, a także inne zaprzyjaźnione osoby.