Praca PSYCHOLOGA

Praca PSYCHOLOGA

Kompleksowa działalność warsztatu nie mogłaby się obejść bez działań psychologa ?
Naszym psychologiem w warsztacie jest Pani Paulina Bednarska ?
?Jak wygląda praca psychologa?
Poza konsultacjami/rozmowami indywidualnymi, spotkaniami z rodzicami, badaniami i pisaniem opinii, psycholog prowadzi również zajęcia grupowe i indywidualne zgodnie z preferencjami i możliwościami uczestników.
?Czemu one służą?
Rozwijaniu, poszerzaniu, utrwalaniu procesów poznawczych, kompetencji społecznych m. in. poszerzanie zasobu słownictwa, rozumienie sensu słów i zwrotów językowych, poszerzanie wiedzy społecznej, znajomości norm i obyczajów, codziennych sytuacji społecznych, akceptowalnych społecznie zachowań, zdolności formułowania ocen moralnych, jak również rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej, rozwijanie rozumowania logicznego, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego czy ćwiczenie koncentracji uwagi itp.
?Realizowane są również zajęcia grupowe w formie warsztatów o różnorodnej tematyce, które pozwalają nie tylko na poszerzenie wiedzy niezbędnej do codziennego funkcjonowania, ale również na integrację grupy, zdobycie większej pewności siebie czy otwartości m.in. Zasady zachowania w miejscach publicznych, Bezpieczeństwo na drodze, Asertywność, Wzmacnianie poczucia własnej wartości, Umiejętność rozwiązywania konfliktów, Sposoby radzenia sobie ze stresem itp.
?Ponadto prowadzone są zajęcia relaksacyjne, mające na celu wyciszenie pobudzenia psychoruchowego i obniżenie stresu, co ma ogólny dobry wpływ na zdrowie.