Zapytanie ofertowe na stanowisko pracy

Zarząd PSOUU Koła w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w związku z realizacją projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz o pobranie pozostałych załączników potrzebnych do założenia oferty:

Oferta miejsc pracy

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych