Wybór najkorzystniejszych ofert- asystent

Zarząd Koła PSOUU informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na stanowisko asystenta osób z niepełnosprawnością intelektualną w związku z realizacją projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności” .

Protokół z wyboru ofert