Wyjazd do Wrocławia…

Wyjazd do Wrocławia…

30 maja br uczestnicy WTZ „Arka wraz z opiekunami skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w zorganizowanej przez PFRON konferencji pt. „(NIE)PEŁNOSPRAWNI NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH ŻYCIA”. Podczas konferencji mogliśmy podziwiać prace wykonane przez uczestników wszystkich zaproszonych instytucji (w tym i nasze) jak również obejrzeć występy artystyczne oraz prezentacje multimedialne. Nasi podopieczni przedstawili inscenizację pt. „Nie ma DOWNA, jest CZŁOWIEK”.

Po zakończonej konferencji w ramach relaksu cała nasza grupa pojechała obejrzeć wrocławskie Zoo.