APEL KOŁOBRZESKI

Apel Kołobrzeski opracowany został 14 maja podczas zjazdu Zarządu Głównego i Przewodniczących Kół.
Skierowany jest do władz publicznych podkreślający doświadczenie i dorobek Stowarzyszenie, wzywający do uwzględnienia przez rząd w działaniach legislacyjnych Stowarzyszenia
i budowanego przez PSONI przez ponad 50 lat systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Apel zostanie przesłany do Pani Premier, Pana Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i innych przedstawicieli władz zaangażowanych w politykę
na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem

Apel Kołobrzeski 14 maja 2017.pdf