Treningi samodzielności trwają…

Treningi samodzielności trwają…

W okresie od 01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r. PSONI kontynuuje realizację projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności dofinansowanego ze środków PFRON.

W projekcie w pierwszym okresie finansowania (01.04.2019-31.03.2020r.) z treningów  skorzysta 36 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Beneficjenci projektu realizują program, który ma na celu poprawiać ich zaradność osobistą i samodzielność poprzez treningi: kulinarny, gospodarczo – higieniczny, uspołeczniający i organizacji czasu wolnego.

Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.