Trening mieszkaniowy w listopadzie

W listopadzie grupa mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną bierze udział w treningu w ramach projektu dofinansowanego przez PFRON

„Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”

Korzystają z kilku treningów, które poprawiają ich samodzielność i zaradność osobistą, kontakty interpersonalne oraz umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.

mtr-listopad 2014 (46).JPG
mtr-listopad 2014 (48).JPG
mtr-listopad 2014 (49).JPG
mtr-listopad 2014 (52).JPG
mtr-listopad 2014 (59).JPG
mtr-listopad 2014 (1).JPG
mtr-listopad 2014 (2).JPG
mtr-listopad 2014 (5).JPG
mtr-listopad 2014 (7).JPG
mtr-listopad 2014 (8).JPG
mtr-listopad 2014 (10).JPG
mtr-listopad 2014 (12).JPG
mtr-listopad 2014 (17).JPG
mtr-listopad 2014 (19).JPG
mtr-listopad 2014 (21).JPG
mtr-listopad 2014 (27).JPG
mtr-listopad 2014 (28).JPG
mtr-listopad 2014 (30).JPG
mtr-listopad 2014 (31).JPG
mtr-listopad 2014 (33).JPG
mtr-listopad 2014 (35).JPG
mtr-listopad 2014 (36).JPG
mtr-listopad 2014 (40).JPG
mtr-listopad 2014 (44).JPG
mtr-listopad 2014 (45).JPG
mtr-listopad 2014 (47).JPG
mtr-listopad 2014 (48).JPG
mtr-listopad 2014 (49).JPG
mtr-listopad 2014 (50).JPG
mtr-listopad 2014 (52).JPG
mtr-listopad 2014 (46).JPG
mtr-listopad 2014 (48).JPG
mtr-listopad 2014 (49).JPG
mtr-listopad 2014 (52).JPG
mtr-listopad 2014 (59).JPG
mtr-listopad 2014 (1).JPG
mtr-listopad 2014 (2).JPG
mtr-listopad 2014 (5).JPG
mtr-listopad 2014 (7).JPG
mtr-listopad 2014 (8).JPG