Projekt w ramach budżetu obywatelskiego

Projekt w ramach budżetu obywatelskiego

Zachęcamy do oddania głosu na projekt
dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie w ramach Budżetu Obywatelskiego:

11. Teren rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością przy mieszkaniach chronionych i treningowych  przy ul. Rudnowskiej 54a.

Zagłosować na projekt można za pomocą aplikacji elektronicznej,  która znajduje się na stronie
http://www.glogow.pl/obywatel/index.php/glosowanie-elektroniczne?component=com_budzet&view=formularz&idprojektu=11
lub  w siedzibach :
Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15,
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2  w Głogowie ul. Perseusza 12,
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3  w Głogowie Plac Mieszka I Nr 11.

Opis projektu
Budynek przy ul. Rudnowskiej 54A oraz teren otaczający budynek są własnością Gminy Miejskiej Głogów.
W budynku tym organizacja pozarządowa, PSOUU Koło w Głogowie, realizuje programy usamodzielniania
osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w formach mieszkalnictwa wspomaganego.
Mieszkania chronione funkcjonują od ponad 10 lat, są elementem gminnego
„Programu wychodzenia z bezdomności”. Od 2014r. w budynku dodatkowo realizowany jest projekt
mieszkań treningowych.
Organizacja czasu wolnego, elementy integracyjne oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów
interpersonalnych są bardzo ważnym elementem w procesie usamodzielniania osób z niepełnosprawnością.
Dzięki realizacji zadania osoby w nim uczestniczące będą miały zapewnione miejsce do rekreacji, organizacji
spotkań integracyjnych, nawiązywania kontaktów przyjacielskich, utrzymywania kontaktów z rodziną. Ponadto
będą mogły nabywać umiejętności w zakresie ogrodnictwa poprzez uprawę roślin, dbanie o krzewy, trawniki oraz
rozwijać lub podtrzymywać swoją sprawność fizyczną poprzez korzystanie z siłowni na powietrzu.
W ramach zadania planowane jest:
uporządkowanie i przygotowanie terenu zielonego,
zakup i montaż wiaty drewnianej,
zakup i montaż stołów i ławek,
zakup í zamontowanie sprzętu rekreacyjnego w postaci siłowni na świeżym powietrzu
zakupienie i zasadzenie krzewów ozdobnych.

Beneficjenci zadania
Beneficjentami zadania są mieszkańcy Głogowa, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, które przy
wsparciu asystentów korzystają z programów usamodzielniania w mieszkaniach chronionych i treningowych
prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie.
W skali roku korzysta ok. 50 osób. Dodatkowo beneficjentami są rodziny i przyjaciele osób, z którymi organizowane
są spotkania integracyjne.