Podziękowanie za „Dar Serca”

Podziękowanie za „Dar Serca”

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji Pana Krzysztofa Sidorowicza w lipcu b.r. prowadzona była akcja wsparcia naszego Stowarzyszenia pod nazwą „Dar Serca”.
Pan Komendant proponował osobom i firmom zaproszonym na Święto Policji, aby zamiast kwiatów przekazać na nasz cel „cegiełkę finansową”. Efektem jest otrzymana przez nas kwota 1.100,- zł. 

W imieniu Zarządu, podopiecznych  oraz ich rodzin składamy serdeczne podziękowanie Panu Komendantowi Policji za życzliwość i podjętą inicjatywę „Dar Serca” oraz  wszystkim osobom i instytucjom, które do tej akcji się włączyły.

Jadwiga Paliga