Ogólnopolskie Centrum Porad

Ogólnopolskie Centrum Porad

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 2013 roku w ramach projektu „Ogólnopolskie Centrum Porad” stworzyło możliwość udzielania profesjonalnych, kompleksowych porad i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższego otoczenia.
W skład zespołu udzielającego porad wchodzą: prawnik, psycholog, pedagog i specjalista ds. socjalno-bytowych. Niemal każdy rodzaj porady i wsparcia, będzie można uzyskać zarówno osobiście w siedzibie Centrum w Warszawie przy ulicy Głogowej 2b, jak również na odległość: telefonicznie, przez formularz na stronie www, pocztę elektroniczną i tradycyjną.
Specjaliści będą dostępni w Biurze Zarządu Głównego PSOUU
telefon: 22 848 82 60 w następujących dniach i godzinach:

Prawnik:
od poniedziałku do piątku  9.00 – 15.00
Specjalista do spraw socjalno-bytowych:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 15.00
Pedagog:
wtorek, w pozostałe dni pod numerem tel. 519 37 21 02,godz. 12.00 – 15.00
Psycholog:
środa, w pozostałe dni pod numerem tel. 785 369 561, godz. 15.00 – 17.00