Nowy projekt PSOUU w ramach mieszkalnictwa

Nowy projekt PSOUU w ramach mieszkalnictwa

PSOUU Koło w Głogowie rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”. Dzięki przekazaniu przez Gminę Miejską kolejnych mieszkań w budynku przy ul.Rudnowskiej 54A możliwe był rozwinięcie form mieszkalnictwa. Projekt umożliwi zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej osób z niepełnosprawnością intelektualną, nabycie umiejętności umożliwiających przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym. Z projektu korzystają w cyklach   dwumiesięcznych 6 osób równocześnie, mając zapewnione wsparcie i nadzór asystentów w wykonywaniu codziennych czynności m.in. poprzez trening kulinarny, gospodarczo – higieniczny, wspólne organizowanie czasu wolnego, dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i środków czystości, wyjścia do kina, kręgielni, na basen itp.

Projekt przewidziany jest na 3 lata, a na jego realizację PSOUU pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach konkursu.

Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt pod nr tel. 722-071-099 lub mailowo wtzarka@wp.pl.  Serdecznie zapraszamy!

%%wppa%% %%cover=82%%