Zamówienie publiczne na zakup mikrobusa

OGŁOSZENIE


Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

Koło w Głogowie, ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów,  

w dniu 22 stycznia 2014 r. rozpoczęło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu (mikrobusa),

przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”.

Jadwiga Paliga

Przewodnicząca
Zarządu PSOUU Koła w Głogowie

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami