Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego

W poniższych linkach treść Zapytania Ofertowego nr 2/2016 z dnia 19.12.2016 dotyczącego zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych
w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

zapytanie ofertowe.pdf

zapytanie ofertowe.doc

załącznik nr 2 (2).pdf

załącznik nr 2 (2).doc