Zakup nowego mikrobusu dla WTZ „Arka”

Zakup nowego mikrobusu dla WTZ „Arka”

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, realizowanego przez Powiat Głogowski, PSOUU zakupiło nowy mikrobus dla potrzeb dowożenia uczestników WTZ „Arka”.
Zakup został sfinansowany w ok. 65% ze środków PFRON, 32,5 % z budżetu Powiatu Głogowskiego i 2,5 % środków własnych PSOUU.
W trakcie obchodów Dnia Godności mikrobus został poświęcony i już służy uczestnikom.

Zarząd PSOUU oraz kadra i uczestnicy WTZ „Arka” serdecznie dziękują Zarządowi i Radzie Powiatu Głogowskiego za propozycję udziału w programie oraz wsparcie finansowe, które umożliwiło dokonanie zakupu.

 

%%wppa%% %%cover=99%%