Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” PRACOWNIA ceramiczna

Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” PRACOWNIA ceramiczna
W tym miesiącu opowiemy Wam co nieco o pracowni ceramicznej ? ?W niej to rozwijamy, doskonalimy, uczymy się, zdobywamy nowe umiejętności z zakresu podstawowych prac w glinie z wykorzystaniem różnorodnych metod formułowania i lepienia prac z wykorzystaniem gliny. Zapoznajemy się również z różnymi formami oraz technikami lepienia przedmiotów artystycznych i użytkowych, zdobywamy umiejętności wykonywania, zdobienia i wypalania ceramiki.
?Na zajęciach nabywamy także umiejętności i sprawności, które przygotowują nas do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku. Poprzez uczestnictwo w zajęciach ceramicznych kształtujemy takie cechy/umiejętności jak: punktualność, systematyczność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dbałość o porządek w pracowni, nauka wzajemnej pomocy i opieki koleżeńskiej, nauka pracy w zespole i współdziałania w grupie, które są niezbędne do podjęcia pracy.
?Zajęcia w pracowni ceramicznej stwarzają warunki do własnej ekspresji i samorealizacji działań twórczych, rozwijania poczucia piękna i wrażliwości.