Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” ? Pracownia muzyczno-teatralna czyli teatralnie i filmowo ??

Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?”  ? Pracownia muzyczno-teatralna czyli teatralnie i filmowo  ??
?Teatr posiada bardzo dużą moc i potencjał, które można wykorzystywać na różne sposoby. Może on być miejscem poszukiwań, spotkań, przestrzenią doświadczania, eksperymentowania oraz bezpośredniego przeżywania. Teatr dzięki swej złożoności i wielopłaszczyznowości oddziałuje na osoby z niepełnosprawnościami artystycznie, wychowawczo/socjalizacyjnie, terapeutycznie, rozwojowo, ekspresyjnie i kompensacyjnie. „Daje możliwość przełamania utrwalonych postaw psychospołecznych izolujących ludzi niepełnosprawnych, możliwość wyzwolenia ich z poczucia alienacji, samotności, bezradności”.
?Poprzez terapeutyczne oddziaływanie film ma ułatwić widzowi rozumienie świata i problemów, w tym jego osobistych. Wizualizacja ma prowadzić do uświadomienia pragnień i potrzeb, akceptacji siebie i innych. Film poprzez wielozmysłowe postrzeganie otaczających nas realiów pobudza sensorycznie. Takie głębsze rozumienie świata, stosunków społecznych i relacji międzyludzkich stają się wynikiem analizy obejrzanego obrazu, który również rozwija osobowość, pozwala pełniej i swobodniej wyrazić samego siebie, a także prowadzi do lepszego i głębszego zrozumienia problemów i sposobów ich rozwiązywania.
?Co robimy na zajęciach?
– oglądamy filmy o tematyce niepełnosprawności i nie tylko, dyskutujemy na tematy, problemu zawarte w nich m.in. „Chce się żyć”, „Nietykalni”, „Billy Eliot”, „Co w Duszy gra”, „Sokół z masłem orzechowym”
– nagrywamy rozmowy na różne tematy – o muzyce, obejrzanych filmach, z okazji różnorodnych „świąt itp. oraz fragmenty naszych
zajęć
– powstało kilka „miniprodukcji” z zajęć np. „Rytmofun – rytmoteka dorosłego człowieka”, „Ruchem wyrażone” „Malowanie bez brudzenia” „Ciało jako instrument”, „W rytmie łyżki”, „Wyjście z linii”
– powstały również całościowe „produkcje – „Drewniane lalki?”, „Na ziemi pełnej cudów”, „Cieniem opowiadane”, „Opowieść muzyczno-relaksacyjna”, teatr kamishibai „Trzeba będzie”, Danuta Wawiłow
„Szybko” – na bazie własnych ilustracji
– poznajemy różne rodzaje teatru np. cieni, lalek, kamishibai itp.- – oglądamy programy związane z teatrem i zagadnieniami teatralnymi np. animacja, lalka teatralna (pojęciownik teatralny) oraz spektakle
– tworzymy oprawy muzyczne i narracje np. do teatru kamishibai, oraz własne ilustracje do teatru papierowego
– opracowujemy i przygotowujemy spektakle/etiudy oraz występy jasełkowe wraz z oprawą muzyczną, rekwizytami, scenografią we współpracy z pozostałymi pracowniami
– doświadczamy zajęć w z elementami teatru – elementy ruchu scenicznego, mowa ciała, gestykulacja, mimika twarzy, emocje
– tworzymy własne lalki teatralne
– bierzemy udział w festiwalach, przeglądach teatralnych i filmowych, gdzie odnosimy sukcesy ?
– mamy kilka autorskich „produkcji” teatralnych –„ Ptaszek w klatce”, „Dwoje ludzi”, „Nie ma DOWNA jest CZŁOWIEK”, „ Ja – Nie Ja”, „Ocalić Godność”, „Ukryte marzenie – lustro”, „Cztery pory roku” w teatrze cieni, „MY – ONI”, „Paweł i Gaweł”, „Drugie życie gazety”
?Na terenie warsztatu działa amatorska grupa teatralno-muzyczna POZYTYWNI, która ma swój profil na Facebooku
Pozytywni – PSONI Koło w Głogowie – zapraszamy serdecznie do odwiedzin ?