UWAGA!!!

UWAGA!!!

W związku z wysoką liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zdrowie
osób z niepełnosprawnością Zarząd Koła PSONI w Głogowie podjął decyzję
o przedłużeniu zawieszenia zajęć w WTZ „Arka”.

W związku z powyższym zawiadamiamy,
że do dnia: 28.02.2022
zajęcia w WTZ „Arka” nie będą się odbywać.

Jednocześnie informujemy, że mimo zawieszenia zajęć
prowadzone będą w Warsztacie dyżury kadry.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się:
– telefonicznie na nr: 768 346 517 lub 722 071 099
– lub na adres e-mail: wtzarka@wp.pl

Dalsze kroki zależne będą od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa i będziemy on nich informować na bieżąco.