WTZ „Arka” w Głogowie popierają akcję protestacyjną

WTZ „Arka” w Głogowie popierają akcję protestacyjną

AKCJA PROTESTACYJNA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, O CO CHODZI ?

  Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki działające na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich celem jest prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do rozwoju samodzielności i nabywanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. W całej Polsce funkcjonuje ponad 700 placówek, w których ponad 27 tysięcy osób niepełnosprawnych ma zapewnioną systematyczną rehabilitacje i wsparcie.

 


DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU ZWIĘKSZENIA POZIOMU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW ROCZNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 1 UCZESTNIKA TJ:

 

W ROKU 2018                       – o 1 200 zł na uczestnika

W LATACH 2019 – 2021       – o 1 200 ZŁ w każdym roku

OD ROKU 2022                    – wprowadzenia stałego wskaźnika

                                                      rewaloryzacji w oparciu o najniższą krajową

 

Przez ostatnie 10 lat kwota (Algorytm)  dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności WTZ była prawie nie zmieniana. Przez ten czas algorytm wzrósł o 8%, a minimalna pensja o 81%.  W 2008 roku kwota ta  wynosiła 150 % płacy minimalnej, a obecnie 70%.

Taka sytuacja spowodowała narastający odpływ doświadczonej kadry, posiadającej wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Warsztaty mają także olbrzymie kłopoty z wymianą zużytego (20 letniego) wyposażenia,  remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia.
Naszym placówkom grozi upadek.

 

Od 2015 roku wielokrotne apele  środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie poprawy sytuacji finansowej placówek skierowane do Premierów:
Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministrów: Elżbiety Rafalskiej i  Krzysztof Michałkiewicza
pozostały bez konkretnego odzewu!!!!

 

 

Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.