Współpraca głogowskiej Arki i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” nawiązali współpracę z zespołem badawczym Pracowni Ekologii Populacyjnej (PEP) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach zajęć terapeutycznych w pracowniach ślusarskiej i krawieckiej podopieczni Warsztatów wykonują z dostarczonych przez PEP materiałów izolatory, które służą do hodowli roślinożernych roztoczy pasożytujących na pszenicy. Roztocza te są obiektem badań wykonywanych w PEP, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella” http://popecol.home.amu.edu.pl/pl/badania/ewo-eko-erio/spec-dysp/ Dzięki wykonywaniu takich zadań osoby z niepełnosprawnością intelektualną aktywizują się zawodowo, poznają nowe umiejętności oraz ćwiczą dokładność i precyzję. Czują, że ich praca jest bardzo ważna, przydatna, służy do wytworzenia użytecznych przedmiotów, niezbędnych do realizacji projektu naukowego. Dziękujemy za możliwość współpracy!

 

Uniw (3).jpg
Uniw (4).jpg
Uniw (5).jpg
Uniw..jpg
Uniw.6.jpg
Arka (1).jpg
Arka (2).jpg
Arka (3).jpg
Arka (4).jpg
Arka (5).jpg
Arka (6).jpg
Arka (7).jpg
Arka (8).jpg
Uniw (1).jpg
Uniw (2).jpg
Uniw (3).jpg
Uniw (4).jpg
Uniw (5).jpg
Uniw..jpg
Uniw.6.jpg
Arka (1).jpg
Arka (2).jpg
Arka (3).jpg
Arka (4).jpg
Arka (5).jpg