Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze

Dnia 15 kwietnia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSOUU Koła.

Wybrany skład Zarządu PSOUU Koła na 4-letnią kadencję:

PALIGA Jadwiga       – Przewodnicząca Zarządu

PRUSISZ Grażyna     – Wiceprzewodnicząca Zarządu

BOŻKO Anna            – Sekretarz Zarządu

CHWAŁEK Danuta    – Skarbnik Koła

Członkinie Zarządu:  CHUDZIŃSKA Małgorzata, GRUCHAŁA Anna,LECHWAR Aniela NOWAKOWSKA Małgorzata, RADZYMIŃSKA Halina

Skład Komisji Rewizyjnej:

FEFCZAK Helena      – Przewodnicząca

KACZMAREK Irena   – Sekretarz

SZPYRA Jolanta         – Członkini

 

Elektor Koła:   LECHWAR Aniela

 

walne (9).JPG
walne (10).JPG
walne (12).JPG
walne (14).JPG
walne (16).JPG
walne (4).JPG
walne (6).JPG
walne (7).JPG
walne (8).JPG
walne (9).JPG
walne (10).JPG
walne (12).JPG
walne (14).JPG
walne (16).JPG
walne (4).JPG
walne (6).JPG
walne (7).JPG
walne (8).JPG
walne (9).JPG