W Mieszkaniach Treningowych

W Mieszkaniach Treningowych
Od kwietnia PSONI realizuje trzeci (ostatni) okres dofinansowania ze środków PFRON projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”.
Pomimo okresu pandemii beneficjenci projektu byli bardzo aktywni, i wraz z asystentami spędzali swój czas na zdobywaniu nowych umiejętności, utrwalaniu już wcześniej nabytych oraz na byciu jak najbardziej samodzielnymi.
Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.