!!! Uwaga !!! Ważny komunikat !!!

!!! Uwaga !!! Ważny komunikat !!!

W linku poniżej pismo pani Moniki Zimy – Parjaszewskiej – prezeski Zarządu Głównego PSONI
do premiera Mateusza Morawieckiego o: „zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych
z dnia 11 marca 2020 i i pilne zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych
dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami
(ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).”

PISMO PSONI