Realizacja projektu pn. „Osoby niepełnosprawne aktywne lokalnie”

Realizacja projektu pn. „Osoby niepełnosprawne aktywne lokalnie”

PSOUU Koło w Głogowie  realizuje kolejne działanie aktywizujące osoby niepełnosprawne. Projekt pn. „Osoby niepełnosprawne aktywne lokalnie” jest zadaniem zleconym przez Powiat Głogowski /PCPR i dofinansowanym ze środków PFRON.

Osoby niepełnosprawne wspólnie wykonują kolorowe nadruki na torbach ekologicznych. Do pracy wykorzystują matryce i kredki świecowe, a wykonane przez nie torby mają ograniczyć ilość plastikowych toreb rozdawanych w sklepach.  Nadruk wykonywany na torbach promuje stronę internetową założoną przez Powiat Głogowski dla osób z niepełnosprawnością  www.niepelnosprawni.powiat.glogow.pl. W czasie zajęć uczestnicy poznają zasady ekologii i konieczność dbania o środowisko lokalne, poznają również swoje prawa, aby stać się świadomymi obywatelami społeczeństwa. Wyprodukowane torby będą rozdawane organizacjom pozarządowym, instytucjom i osobom prywatnym, które są zainteresowane ochroną środowiska i promocją strony internetowej.

Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.