Aktywizacja zawodowa

Uczestnicy WTZ „Arka” w ramach zajęć z doradcami zawodowymi organizowane mają „próbki pracy”.
Mają wówczas okazję zapoznać się z czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez osoby pracujące na różnych stanowiskach.

Strona główna » Aktywizacja zawodowa » Aktywizacja zawodowa