Pracownia Terapii Życia Codziennego

Pracownia przygotowuje uczestników do realizacji zadań życia codziennego w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie (wykonywanie podstawowych czynności i prac związanych z potrzebami życia codziennego).
W pracowni tej przebywa stała grupa słabiej funkcjonujących osób niepełnosprawnych.
Podejmowane w pracowni działania mają na celu rozwijanie, kształtowanie, doskonalenie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych (percepcyjno-motorycznych) oraz poznawczych uczestników, jak również umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się i uspołecznienia.
W odniesieniu do myśli „Każdy ma szansę na sukces” usystematyzowane działania, wzbogacone o różnorodne metody, formy, techniki, mają prowadzić do osiągnięcia przez poszczególnych uczestników maksymalnego dla nich poziomu samodzielności, zaradności życiowej i aktywności w życiu społecznym.

W pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, terapii z wykorzystaniem szeroko rozumianej sztuki, zajęcia muzyczno-ruchowe (w tym wykorzystanie prostych instrumentów muzycznych, bumbum rurek), zajęcia plastyczne (w tym elementy sensoplastyki), zajęcia uspołeczniające, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne (rewalidacyjne), zajęcia w obszarze komunikowania się i zdobywania samodzielności (w samoobsłudze – ubiór, toaleta itp., zachowywanie podstawowych zasad higieny osobistej, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, korzystanie z prostych urządzeń codziennego użytku i sprzętu gospodarstwa domowego).
Uczestnicy pracowni biorą także czynny udział w różnych imprezach integracyjno-kulturalnych, wyjazdach, wystawach prac, występach artystycznych.

Pracownia ma za zadanie tworzyć odpowiednie warunki na dalsze doskonalenie bądź też wykształcenie
w miarę możliwości nowych sprawności, umiejętności, niezbędnych do obecnego i przyszłego życia
w społeczeństwie, możliwości na osiągniecie sukcesu (poczucie sprawstwa), wzmocnienie poczucia własnej wartości, odreagowanie napięć, negatywnych emocji, zdobycie nowych sposobów wyrażania siebie.

Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.