Pracownia Terapii Życia Codziennego

Pracownia przygotowuje uczestników do realizacji zadań życia codziennego w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie (wykonywanie podstawowych czynności i prac związanych z potrzebami życia codziennego).
W pracowni tej przebywa stała grupa słabiej funkcjonujących osób niepełnosprawnych.
Podejmowane w pracowni działania mają na celu rozwijanie, kształtowanie, doskonalenie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych (percepcyjno-motorycznych) oraz poznawczych uczestników, jak również umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się i uspołecznienia.
W odniesieniu do myśli „Każdy ma szansę na sukces” usystematyzowane działania, wzbogacone o różnorodne metody, formy, techniki, mają prowadzić do osiągnięcia przez poszczególnych uczestników maksymalnego dla nich poziomu samodzielności, zaradności życiowej i aktywności w życiu społecznym.

W pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, terapii z wykorzystaniem szeroko rozumianej sztuki, zajęcia muzyczno-ruchowe (w tym wykorzystanie prostych instrumentów muzycznych, bumbum rurek), zajęcia plastyczne (w tym elementy sensoplastyki), zajęcia uspołeczniające, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne (rewalidacyjne), zajęcia w obszarze komunikowania się i zdobywania samodzielności (w samoobsłudze – ubiór, toaleta itp., zachowywanie podstawowych zasad higieny osobistej, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, korzystanie z prostych urządzeń codziennego użytku i sprzętu gospodarstwa domowego).
Uczestnicy pracowni biorą także czynny udział w różnych imprezach integracyjno-kulturalnych, wyjazdach, wystawach prac, występach artystycznych.

Pracownia ma za zadanie tworzyć odpowiednie warunki na dalsze doskonalenie bądź też wykształcenie
w miarę możliwości nowych sprawności, umiejętności, niezbędnych do obecnego i przyszłego życia
w społeczeństwie, możliwości na osiągniecie sukcesu (poczucie sprawstwa), wzmocnienie poczucia własnej wartości, odreagowanie napięć, negatywnych emocji, zdobycie nowych sposobów wyrażania siebie.

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności Polityka prywatności