Pracownia ogrodnicza

Założeniem zajęć w pracowni jest nauka czynności zawodowych, mogących być wykorzystanych w zatrudnieniu. Uczestnicy zapoznają się z pracami ogrodniczymi, nabywają umiejętności hodowli i pielęgnacji kwiatów doniczkowych i roślin ogrodowych, uprawy działki ogrodowej, hodowli rybek w akwarium, produkcji rozsad i hodowli warzyw, wykorzystywanych do śniadań i przetworów (np. kiszenie ogórków). Do zadań grupy należy także dbałość o teren otaczający budynek, boisko sportowe, przycinanie żywopłotów i krzewów, nauka pod nadzorem instruktora stosowania środków ochrony roślin. Zimą odśnieżają teren i dbają o dokarmianie ptaków. Do prac wykorzystują podstawowe narzędzia i sprzęt ogrodniczy, uczą się bezpiecznego ich stosowania oraz zachowania nawyków higienicznych przy pracy (ubrania robocze, dbałość  o sprzęt itp.).

Praca w ogrodnictwie to forma terapii uwrażliwiająca na piękno przyrody, ucząca odpowiedniego stosunku do środowiska i jego ochrony oraz jest elementem aktywizacji  zawodowej.

Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.