Pracownie

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach:

Pracownia gospodarstwa domowego

Zajęcia prowadzi p. Barbara Nasidrowa

Uczestniczki w tej pracowni uczą się przygotowywać proste potrawy, gorące napoje, sałatki, kanapki, ciasta, przetwory itp.
Zajmują się również pracami porządkowymi w placówce. Poznają zasady zdrowego żywienia, zachowania i estetyki spożywania posiłków, kształtuje się u nich także nawyki poprawnego zachowania się przy stole. Ponadto uczestniczki wdrażane są do zachowania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu AGD (kuchenka elektryczna, krajalnica,  robot kuchenny, zmywarka, pralka), estetycznego podawania potraw oraz prawidłowego stosowania środków czystości, piorących i czyszczących. Pracownia przygotowuje  poczęstunek w trakcie imprez integracyjnych (Dni Godności, spotkanie jasełkowo-wigilijne, piknik integracyjny itp.).   Nabyte umiejętności w pracowni stanowią przygotowanie do pełnienia ról zawodowych, możliwości podjęcia pracy w zawodzie  kucharza lub pomocnika kucharza.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia ceramiczna

W pracowni prowadzone są  zajęcia z wykorzystaniem glin o zróżnicowanej ziarnistości, czego efektem są różnorodne prace ozdobne i użytkowe, jak: wazony, doniczki, patery, świeczniki, formy ażurowe oraz zastawa stołowa (talerze, misy, serwetniki, cukiernica). Dla estetyki wyrobów zastosowano liście, koronki i inne materiały nadające pracom urozmaicone formy i faktury. Prace kształtuje się ręcznie lub w oparciu o formy plastikowe, bambusowe, metalowe, gipsowe i ceramiczne. Tworzy się  też wyroby świąteczne, jak: koszyczki i jaja wielkanocne, aniołki płaskie, przestrzenne, z instrumentami muzycznymi, elementy dekoracyjne, serduszka itp.

Powstałe wyroby malowane są szkliwami kryjącymi, lejnymi oraz farbami podszkliwnymi i naszkliwnymi oraz wypalano w piecu elektrycznym komorowym dla zachowania ich trwałości. Prace prezentowane są na wystawach (m.in. MOK, OK Park, Gaworzyce, Nowa Sól, PWSZ),  zdobią placówkę, zawsze budzą podziw i zainteresowanie.

Zajęcia ceramiczne rozwijają koordynację zmysłowo-ruchową, wyobraźnię przestrzenną, koncentrację uwagi, poczucie kształtów i piękna, pobudzają receptory dotyku, przez co usprawniają manualnie, dają możliwości ekspresji  twórczej.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia plastyczna

Realizuje program rozwijania zdolności i zainteresowań plastycznych oraz udział w integracyjnych działaniach kulturalnych i twórczych. Poprzez różnorodne techniki (malarstwo, kompozycje, rysunek, wyklejanki) powstaje wiele obrazów, ozdób okolicznościowych, prac dekoracyjnych, kartek świątecznych.

Pracownia prowadzi wiele działań promujących możliwości twórcze uczestników, m.in. przez prezentację ich prac na wystawach (MOK, kiermasz wielkanocny, PWSZ, Gaworzyce, Nowa Sól), udział uczestników w konkursach („Głogów – moje miasto”, Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez barier” Galerion 2012). Nawiązana jest także współpraca z placówkami oświatowymi polegająca na wspólnych warsztatach plastycznych z uczniami Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych (z ul. Sportowej i Perseusza), Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 (w ramach imprezy „Tydzień tolerancji”).

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia ogrodnicza

Założeniem zajęć w pracowni jest nauka czynności zawodowych, mogących być wykorzystanych w zatrudnieniu. Uczestnicy zapoznają się z pracami ogrodniczymi, nabywają umiejętności hodowli i pielęgnacji kwiatów doniczkowych i roślin ogrodowych, uprawy działki ogrodowej, hodowli rybek w akwarium, produkcji rozsad i hodowli warzyw, wykorzystywanych do śniadań i przetworów (np. kiszenie ogórków). Do zadań grupy należy także dbałość o teren otaczający budynek, boisko sportowe, przycinanie żywopłotów i krzewów, nauka pod nadzorem instruktora stosowania środków ochrony roślin. Zimą odśnieżają teren i dbają o dokarmianie ptaków. Do prac wykorzystują podstawowe narzędzia i sprzęt ogrodniczy, uczą się bezpiecznego ich stosowania oraz zachowania nawyków higienicznych przy pracy (ubrania robocze, dbałość  o sprzęt itp.).

Praca w ogrodnictwie to forma terapii uwrażliwiająca na piękno przyrody, ucząca odpowiedniego stosunku do środowiska i jego ochrony oraz jest elementem aktywizacji  zawodowej.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia stolarska

W pracowni prowadzone są zajęcia związane z nabywaniem przez uczestników umiejętności obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych przez  czynności techniczne, jak: cięcie, szlifowanie, piłowanie, docinanie na wymiar, łączenie części, struganie, malowanie. Efektem wymiernym są przedmioty użytkowe typu: półki, modele, ramy, stojaki, szkatułki, ozdoby świąteczne, dekoracje do przedstawień. Do majsterkowania stosowane są określone narzędzia: wiertarki, wyrzynarka, arkograf (wypalarka), piły, wkrętaki, pilniki, dremel, imadła, ściski stolarskie itp. oraz materiały pomocnicze (papier ścierny, kleje, listwy, sklejki, gwoździe, wkręty, farby, szkło, lakiery i inne).

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia ślusarska

Pracownia realizuje program aktywizacji zawodowej w zakresie czynności związanych z obróbką metalu (druty, blachy, pręty, kątowniki, rury itp.) z wykorzystaniem określonego  sprzętu i narzędzi, jak: nożyce, pilniki, klucze, brzeszczoty, wiertarki, lutownica, nitownica, imadła, suwmiarki, szczypce, pędzle itp. W ramach zajęć wykonuje się przedmioty użyteczne, jak: kwietniki, świeczniki, abażury, ozdoby ścienne, wieszaki.

W obu pracowniach kształtowane są umiejętności obsługi sprzętu i narzędzi, stosowania w tym zakresie przepisów bhp, używania odzieży i środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, półmaski), wdraża się do dokładności, precyzji, racjonalnego wykorzystania materiałów i zachowania porządku na stanowisku pracy.

Uczestnicy obu pracowni technicznych włączani są do wykonywania drobnych prac remontowych (renowacja tynków, szpachlowanie, malowanie pomieszczeń ceramiki, demontaż windy) oraz naprawczych, np. montaż mebli. Udział w tego typu pracach daje możliwość poznania konkretnych czynności zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia krawiecka

Poprzez zajęcia terapeutyczne w pracowni utrwala się czynności związane z szyciem ręcznym, stosowaniem podstawowych ściegów (fastryga, łańcuszek, sznureczek, ścieg dziergany), haftowaniem obrazków ściegiem krzyżykowym i półkrzyżykowym, haftowaniem na płótnie ściegiem płaskim, wyszywaniem i obszywaniem serwetek, obrusów, projektowaniem i naszywaniem aplikacji, wykonywaniem prac techniką patchorkową. Ponadto ćwiczono przyszywanie guzików, prasowanie, wykonywanie dekoracji świątecznych, wdrażanie do bezpiecznego używania przyborów i narzędzi krawieckich. Efektem zajęć są różnorodne kolorowe prace zdobiące placówkę oraz prezentowane na wystawach i kiermaszach. Pracownia uczestniczy także w wykonywaniu strojów i dekoracji do przedstawień, jasełek i występów artystycznych przygotowywanych w ramach innych pracowni. Zajęcia rozwijają zdolności manualne, kształtują cierpliwość i poczucie piękna.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia tkacka

W pracowni utrwala się i doskonali umiejętności w posługiwaniu się różnorodnymi technikami tkackimi, jak np.: tkanie igłą tkacką, wiązanie runowe na kanwie przy pomocy szydełka i igły dziewiarskiej, tkanie kilimów na ramce drewnianej, haftowanie ściegiem krzyżykowym i półkrzyżykowym, wyszywanie na kanwie ściegiem tkackim, dzierganie szydełkiem serwetek i elementów dekoracyjnych.

Efektem jest powstanie szeregu prac hafciarskich, szydełkowych i tkackich (gobeliny, chodniczki, poduszki, makatki, ozdoby świąteczne), które zdobiły wystawy i kiermasz dekoracji wielkanocnych.

Terapia w pracowni tkackiej wymaga precyzji, cierpliwości i dokładności, a jednocześnie rozwija sprawność manualną uczestników.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia terapii manualnej

Formy usprawniania manualnego obejmują zarówno ćwiczenia manualne, manipulacyjne, jak i zajęcia plastyczne z wykorzystaniem gier dydaktycznych, układanek, plansz edukacyjnych i materiałów typu: bibuła, plastelina, masa solna, gips, wełna, dary jesieni, farby, kreda, papier samoprzylepny oraz inne papiernicze. Stosowane czynności niwelujące zaburzenia sprawności motoryki, czucia i koordynacji, jak: lepienie, modelowanie, segregowanie według kształtów i wielkości, nawlekanie, wycinanie, proste liczenie, pisanie po śladach, malowanie. Efektem są różnorodne prace, w tym ozdoby świąteczne, okolicznościowe laurki i kartki, obrazki i wyklejanki. Ponadto dużą uwagę przykłada się do utrwalania czynności życia codziennego związanych z ubiorem, higieną, samoobsługą.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia Poligrafii

Założeniem pracowni poligraficznej jest poznanie i obsługi i bezpieczne korzystanie przez uczestników
z komputera i urządzeń poligraficznych oraz umiejętne wykorzystanie możliwości oferowanych
przez współczesną technikę.
Nabycie tych umiejętności pozwoli uczestnikom na poznanie nowych czynności zawodowych
i w przyszłości być może podjęcie pracy.
Pracownia daje uczestnikom możliwość rozwoju umiejętności multimedialnych, kreatywności, inicjatywy, skupiania uwagi, wyobraźni etc.

Uczestnicy uczą się posługiwać prosty sprzęt introligatorski oraz poligraficzny taki jak:
kserokopiarka, skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera, tamponiarka, gilotyna, bindownica, laminarka itd.
Uczą się tworzenia prezentacji multimedialnych, zgrywać zdjęcia i filmy, obsługiwać edytory tekstu, programy graficzne, skanować zdjęcia oraz bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poczty elektronicznej.

W ramach zajęć  wykonują m.in.: zaproszenia, kalendarze, wizytówki, plakaty oraz ulotki, nadruki na długopisach, kubkach itp.

 

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Pracownia Terapii Życia Codziennego

Pracownia przygotowuje uczestników do realizacji zadań życia codziennego w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie (wykonywanie podstawowych czynności i prac związanych z potrzebami życia codziennego).
W pracowni tej przebywa stała grupa słabiej funkcjonujących osób niepełnosprawnych.
Podejmowane w pracowni działania mają na celu rozwijanie, kształtowanie, doskonalenie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych (percepcyjno-motorycznych) oraz poznawczych uczestników, jak również umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się i uspołecznienia.
W odniesieniu do myśli „Każdy ma szansę na sukces” usystematyzowane działania, wzbogacone o różnorodne metody, formy, techniki, mają prowadzić do osiągnięcia przez poszczególnych uczestników maksymalnego dla nich poziomu samodzielności, zaradności życiowej i aktywności w życiu społecznym.

W pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, terapii z wykorzystaniem szeroko rozumianej sztuki, zajęcia muzyczno-ruchowe (w tym wykorzystanie prostych instrumentów muzycznych, bumbum rurek), zajęcia plastyczne (w tym elementy sensoplastyki), zajęcia uspołeczniające, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne (rewalidacyjne), zajęcia w obszarze komunikowania się i zdobywania samodzielności (w samoobsłudze – ubiór, toaleta itp., zachowywanie podstawowych zasad higieny osobistej, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, korzystanie z prostych urządzeń codziennego użytku i sprzętu gospodarstwa domowego).
Uczestnicy pracowni biorą także czynny udział w różnych imprezach integracyjno-kulturalnych, wyjazdach, wystawach prac, występach artystycznych.

Pracownia ma za zadanie tworzyć odpowiednie warunki na dalsze doskonalenie bądź też wykształcenie
w miarę możliwości nowych sprawności, umiejętności, niezbędnych do obecnego i przyszłego życia
w społeczeństwie, możliwości na osiągniecie sukcesu (poczucie sprawstwa), wzmocnienie poczucia własnej wartości, odreagowanie napięć, negatywnych emocji, zdobycie nowych sposobów wyrażania siebie.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Rehabilitacja ruchowa

Obejmują gimnastykę ogólnorozwojową, korekcyjną, ćwiczenia redukujące nadwagę, wzmacniające mięśnie, w kabinie UGUL, zwiększające ruchomość w stawach, relaksacyjne. Stosuje się także zabiegi fizykalne: naświetlanie lampą Sollux, masaż klasyczny, limfatyczny i Shantali, hydromasaż stóp. Do ćwiczeń wykorzystywane są elementy metod: Bobathów, PNF, Yogi, Jacobsona, Weroniki Sherborne itp.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Zajęcia uspołeczniające

Celem zajęć uspołeczniających jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów szkoleniowych i tematycznych pogadanek nt. pełnienia ról społecznych, rodzajów dokumentów, kultury osobistej, zasad higieny, bezpieczeństwa i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach użyteczności publicznej, relacji międzyludzkich, marzeń i uczuć, kultywowania tradycji itp. W ramach zajęć uspołeczniających uczestniczy biorą również udział w spotkaniach np. z policjantem, z ratownikami medycznymi oraz biorą udział w wystawach, pokazach, zwiedzają zabytki Głogowa oraz uczestniczą w spotkaniach integracyjnych z zaprzyjaźnionymi szkołami.

Home » Pracownie » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

Doradztwo zawodowe

Prowadzenie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” w tym :

  • diagnoza czyli sprawdzenie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz zainteresowań uczestników warsztatów (tworzenie Indywidualnego Planu Działania),
  • sprawdzenie możliwości zawodowych uczestników warsztatów (uczestnictwo w warsztatach umiejętności praktycznych w praktykach zawodowych),
  • prowadzenie zajęć edukacyjno- zawodowych (poznawanie różnych zawodów, czynności zawodowych),
  • zapoznanie uczestników warsztatów z zakładami pracy i pracodawcami działającymi na terenie miasta Głogowa,
  • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
  • promocja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w mieście Głogów

 

Dodaj komentarz