Podziękowanie za „Dar Serca”

Podziękowanie za „Dar Serca”

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji Pana Krzysztofa Sidorowicza po raz
kolejny z okazji Święta Policji prowadzona była akcja wsparcia naszego
Stowarzyszenia pod nazwą „Dar Serca” .   Pan Komendant proponował zaproszonym
osobom i firmom, aby w miejsce kwiatów wesprzeć nas finansowo. Efektem jest
otrzymana kwota 1.620,- zł.

W imieniu Zarządu, podopiecznych  oraz ich rodzin składamy serdeczne
podziękowanie Panu Komendantowi Policji za życzliwość i podjętą inicjatywę „Dar
Serca” oraz  wszystkim osobom i instytucjom, które do tej akcji się włączyły.

Jadwiga Paliga