Podziękowanie za „Dar Serca”

Podziękowanie za „Dar Serca”

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji Pana Krzysztofa Sidorowicza po raz kolejny w lipcu b.r. była możliwość wsparcia naszego Stowarzyszenia w ramach akcji pod nazwą „Dar Serca”.
Pan Komendant proponował osobom i firmom zaproszonym na Święto Policji, aby zamiast kwiatów przekazać na nasz cel „cegiełkę finansową”.

Zarząd PSOUU składa gorące podziękowanie Panu Komendantowi Policji za  tą inicjatywę oraz  wszystkim osobom i instytucjom, które poprzez akcję wsparły nas finansowo.

Jadwiga Paliga