Pielgrzymka niepełnosprawnych

Pielgrzymka niepełnosprawnych

Podopieczni naszego stowarzyszenia wraz ze swoimi rodzinami  8 czerwca wzięli udział w pielgrzymce osób niepełnosprawnych połączonej z uroczystościami związanymi z niedawną beatyfikacją Lugiego Novarese i 10-leciem istnienia Domu Uzdrowienia Chorych.
 Nasi podopieczni czynnie uczestniczyli we mszy św., brali również udział w procesji darów. Na uroczystości przyjechało kilka tysięcy wiernych z wielu miast i parafii. Było pond 100 kapłanów różnej rangi, a najważniejszym z nich był arcybiskup Zygmunt Zimowski, który jest duszpasterzem chorych przy papieżu Franciszku. On był głównym celebrantem mszy św. Po uroczystościach odbył się piknik. Uczestnicy z WTZ „Arka” przedstawili program artystyczny pt. „My Cyganie”.

%%wppa%% %%cover=49%%

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie  portalu głogowskiego