O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI),  jest samopomocową organizacją rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół.
Posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Konto bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A. I O.Głogów

nr 55 10902079 0000 0005 4400 0578