Nagroda dla PSONI Koło w Głogowie z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”

Nagroda dla PSONI Koło w Głogowie z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”
18 listopada 2021r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w zakresie innowacyjnego podejścia do realizacji zadań pomocy społecznej.
PSONI Koło w Głogowie otrzymało nagrodę specjalną za wieloletnią pracę na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, za działania na rzecz ich godnego, niezależnego i aktywnego życia.
Nagrodę wręczała Minister Rodziny i Polityki Społecznej- Marlena Moląg. W imieniu Przewodniczącej Zarządu PSONI Koła w Głogowie- Jadwigi Paligi nagrodę odebrała Anna Wójcik- Sekretarza Zarządu PSONI Koła w Głogowie.