Misja i Cele

Naszą  misją jest

 • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest
działanie na rzecz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 Formy działalności:

 •  Warsztaty Terapii Zajęciowej
 •  Ośrodek Wsparcia Rodzin
 •  Mieszkania Chronione
 • Centrum DZWONI

 Inne formy działalności:

 •  Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji
 •  Integracyjne imprezy sportowe, turystyczne, festyny.
 •  Przeglądy twórczości (wystawy, jarmarki, przedstawienia )
 •  Współpraca z mediami promocja możliwości  osób niepełnosprawnych intelektualnie
 •  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (informacja, poradnictwo, pomoc)
 •  Promocja zatrudnienia i trening zawodowy.

Dodaj komentarz