List otwarty PSONI Zarządy Głównego do Minister Elżbiety Rafalskiej „Nie mieszajcie nas do gry politycznej”

Szanowna Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister!

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia.

Ceniliśmy profesjonalność Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dyskusji w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców, samorządu oraz Rządu. Dotychczas udało się Radzie pracować nad wieloma strategicznymi kwestiami, w tym konkretnymi problemami osób z niepełnosprawnościami. Łączenie różnych perspektyw, stanowisk, potrzeb wyróżniało dotychczas pracę Krajowej Rady Konsultacyjnej.

Z zaskoczeniem i ogromną przykrością przyjmujemy sposób, w jaki została wykorzystana praca Krajowej Rady Konsultacyjnej w bieżącym sporze z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami protestującymi w Sejmie.

Nie możemy się zgodzić, by działania podejmowanie w dobrej wierze przez członków i członkinie Krajowej Rady Konsultacyjnej stały się narzędziem w walce politycznej
i były dodatkowo wykorzystywane jako argument podziału środowiska osób
z niepełnosprawnościami w Polsce.

Podzielamy postulaty matek protestujących w Sejmie i oficjalnie poparliśmy. Wielokrotnie wskazywaliśmy na wskazywane problemy, proponując konkretne rozwiązania.

Szanowna Pani Minister, zaangażowanie osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami nigdy i przez nikogo nie powinno być wykorzystane dla celów politycznych.

Z poważaniem,

Monika Zima-Parjaszewska, Przewodnicząca Rady, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Agata Gawska, Członkini Rady, Fundacja Aktywizacja
Robert Jagodziński, Członek Rady, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Krzysztof Kotyniewicz, Członek Rady, Polski Związek Głuchych
Grzegorz Kozłowski, Członek Rady, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
Piotr Pawłowski, Członek Rady, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Aleksander Waszkielewicz, Członek Rady, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Anna Woźniak Szymańska, Członkini Rady, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych i Prezes Zarządu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Marcin Piotrowski, Członek Rady, Fundacja „Eudajmonia”
Tomasz Janiszewski, Członek Rady, Polska Federacja Głuchych
Grażyna Gaj, Członkini Rady, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położonych Regionu Małopolskiego
Adam Kondzior, Członek Rady, Ogólnopolska Organizacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
Stanisław Domański, Członek Rady, Sekcja Krajowej Osób Niewidomych, NSZZ Solidarność