Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

19 marca br w sali konferencyjnej  Domu „Uzdrowienie Chorych”, w Głogowie odbyła się konferencja pt. „Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
podsumowująca i upowszechniająca projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”
oraz wymiana doświadczeń w budowaniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.