JUBILEUSZ 50-LECIA PSOUU WARSZAWA dnia 11 maja 2013r.

JUBILEUSZ 50-LECIA PSOUU WARSZAWA dnia 11 maja 2013r.

PSOUU jako ogólnopolska organizacja świętuje w 2013r. Jubileusz 50-lecia.

Z tej okazji  11 maja w Warszawie odbyły uroczystości Dnia Godności połączone z jubileuszem.

W uroczystości wzięli udział: Jadwiga Paliga, Aniela Lechwar i Robert Lechwar.

Elementy uroczystości:

·         Msza Św. celebrowana przez Kardynała Kazimierza Nycza w Kościele Św.Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Były powitania, homilia Ks.Kardynała, podziękowania;

·         Happening uliczny – przemarsz uczestników ubranych na pomarańczowo do budynku Sejmu;

·         Debata społeczna w sali kolumnowej Sejmu RP pt. „Miejsce i rola osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym” . Uczestniczyło ok. 300 osób ( osób z niepełnosprawnością intelektualną (Self-adwokatów), profesjonalistów i opiekunów. Gośćmi specjalnymi byli m.in.:

– Dr Joanna Staręga-Piasek – Doradca Prezydenta RP,

– Teresa Hernik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych,

– Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich,

– Agnieszka Kłoskowska-Dudzińska – Wiceprezes PFRON,

– Poseł Ryszard Kalisz- z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,

– Prof. Zbigniew Cieślak –Sędzia Trybunału Konstytucyjnego,

– Krystyna Mrugalska – Prezes Honorowy PSOUU

oraz Posłowie, Eksperci ds. rynku pracy, ds.Równego Traktowania, członkowie Zarządu
      Głównego PSOUU i przedstawiciele Kół PSOUU z całej Polski.

Link do debaty na stronie Sejmu RP

PSOUU zostało uhonorowane odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” nadaną i wręczoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

·         Piknik integracyjny  – w Parku im.Rydza-Śmigłego – występy zespołów, m.in. orkiestry PSOUU z Giżycka.

 

Patronat nad Jubileuszem sprawują m.in.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Sejmu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Bank Polski.

%%wppa%% %%cover=39%%