Doradztwo zawodowe

Prowadzenie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” w tym :

  • diagnoza czyli sprawdzenie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz zainteresowań uczestników warsztatów (tworzenie Indywidualnego Planu Działania),
  • sprawdzenie możliwości zawodowych uczestników warsztatów (uczestnictwo w warsztatach umiejętności praktycznych w praktykach zawodowych),
  • prowadzenie zajęć edukacyjno- zawodowych (poznawanie różnych zawodów, czynności zawodowych),
  • zapoznanie uczestników warsztatów z zakładami pracy i pracodawcami działającymi na terenie miasta Głogowa,
  • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
  • promocja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w mieście Głogów