Aktywizacja Zawodowa

Od początku roku w Warsztatach trwają próbki pracy, podczas których uczestnicy poznają zawody i uczą się czynności
wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów np. roznoszą ulotki, niszczą dokumenty, sprzątają pomieszczenia itp.