Self adwokaci

Self-adwokatura to bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw.
Większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną nie jest słuchanych, sprawują oni niewielką kontrolę nad własnym życiem, nie są traktowani z szacunkiem.
Często wynika to z niedoceniania ich umiejętności. Wielu członków rodzin i profesjonalistów nadal postrzega osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak dzieci i nie pozwala im
na swobodę w podejmowaniu decyzji, popełniania błędów i uczenia się sprawowania większej kontroli nad własnym życiem.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wierzy, że większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną ma możliwości do tego, by uczestniczyć w życiu społecznym. W interesie wszystkich jest by rozwijać ich umiejętności, aby nie pominąć ich pozytywnego wkładu w różnorodność naszego społeczeństwa. Grupy self-adwokatów istnieją już prawie we wszystkich krajach europejskich. Pojawiły się nowe profesje – osoby wspierające i tzw. facylitatorzy, którzy rozwinęli umiejętności i podejście w taki sposób, by asystować w autonomicznym rozwoju self-adwokatów. To pokazuje jak ważny jest ruch self-adwokatów, który rozwija się w ostatnich latach. Wiele lokalnych grup self-adwokatów jest zrzeszonych w Europejskiej Platformie Self-Adwokatów działającej w ramach Inclusion Europe.
Spontaniczna grupa Self Adwokatów w PSONI Kole w Głogowie powstała w 2007r. ze względu na zapotrzebowanie innego rodzaju rozwoju uczestników. Liczyła ona 6 osób.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie wynikły od samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które miały potrzebę wyrażania swojej opinii, rozmów, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami itp. Zarząd Główny PSONI również bardzo promował Self-adwokaturę i namawiał do powoływania grup. Spośród większej ilości osób zostało wybranych kilka, które chciały pogłębiać swoją wiedzę z zakresu praw człowieka, praw osób niepełnosprawnych itp. Spotkania Self Adwokatów odbywały się raz w miesiącu przy udziale osoby wspierającej.
Na zajęciach poruszane były m.in. takie tematy jak:
1. Istota niepełnosprawności i ograniczenia jakie się z tym wiążą
2. Pojęcie ubezwłasnowolnienia
3. Rodzaje i zapobieganie dyskryminacji
4. Prawa i obowiązki obywatela na podstawieni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
5. Prawa osób niepełnosprawnych na podstawie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
6. Instytucja małżeństwa i macierzyństwo na podstawienie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
7. Osoba niepełnosprawna w pracy – Kodeks Pracy
8. Pisanie dokumentów aplikacyjnych na komputerze
9. Obsługa komputera i korzystanie z Internetu itp.
Czterech Self Adwokatów wzięło udział w specjalnie dla nich przygotowanym szkoleniu z prawnikiem. Odbyło się ono w dniach 9-12 października 2009r. w Łucznicy.
Poruszane były tam tematy zawiązane z prawami człowieka, zapobieganiem dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy poznali swoje prawa w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Mieli również okazję uczestniczyć w Konferencji pt.„ Pełen udział i pełna równość. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” prowadzonej przez innych Self Adwokatów. Poznali wielu ciekawych ludzi i nawiązali nowe przyjaźnie. Brali wspólnie udział w wieczorach integracyjnych, dyskotece ognisku itp. Oprócz zajęć z prawa, mieli także zajęcia artystyczne w pracowni ceramicznej i wikliniarskiej. Organizatorem szkolenia był Zarząd Główny PSONI.
Dnia 10.04.2013r. odbyło się w naszym Kole spotkanie z Self Adwokatami dotyczące Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych pt. „Mamy prawo! Konwencja oczami osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa Self Adwokatów przedstawiła podstawowe zagadnienia dotyczące działalności grupy Self Adwokatów, ratyfikacji konwencji oraz podstawowych praw w niej zawartych.
1.10.2013r. na podstawie Regulaminu Platformy Self-Adwokatów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powołana została w Głogowie Regionalna Organizacja Self Adwokatów (ROSA). Powołało ją osiem osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrały również spośród siebie lidera i jego zastępcę, oraz ustaliły wstępną tematykę spotkań. Od tego czasu grupa Self Adwokatów spotykała się we wtorki, minimum dwa razy w miesiącu. Uczestnicy spotkań chętnie podejmowali tematy swoich praw, rozmawiali o polityce i aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy itp. Uczyli się również korzystania z internetu i komputera, słuchali audycji przygotowanych przez inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Radiu SoVo.

 

Home » Self adwokaci » --- deleted ---
Nie znaleziono albumu spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.

 

Dodaj komentarz